บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทร: 02-415-7777, 02-415-8888, 02-415 9999
อีเมล: jcjplas@jcj.co.th

บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด

บริษัท เจซีเจพลาสจำกัด

125 หมู่ 6 ถนนชัยพฤกษ์ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร: (66)2-962-7801-3
อีเมล: jcjplas1@gmail.com

การติดต่อ

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก